Slide 1

Slide 2

Egenkraft flyttar in!

Trots pandemi så händer det ändå saker i och runt Smeden. Projektet Egenkraft har flyttat in i Smedens lokaler. Det är ett Delmos-projekt som syftar till att ge extra stöd till nyanlända personer att komma igång med studier eller hitta ett jobb. 

– Smeden har ett bra läge och blir en bra plattform, säger projektledare Hatun Ün.  

Satsning på integration

Regeringen har identifierat 32 kommuner, däribland Jönköping, där man sett speciella behov av att minska och motverka segregation. Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön).

I Jönköping genomförs femton sådan projekt och Smeden är på olika sätt involverade i en del av dessa. Projektet hälsoguider och satsning på Smedbyparken är ett par av dessa. Dessutom finns nu projektet Egenkraft i Smeden. 

Matchar erfarenhet och behov

Målsättningen med projektet Egenkraft är att med tidiga insatser motverka de sociala risker som minskad egenförsörjning innebär. 

Egenkraft lägger fokus på vad personen kan bidra med och matchning mot arbetsmarknadens kompetensbehov. Det är en tjänst för dem som behöver extra hjälp för att komma i gång med studier eller att hitta ett jobb.

– Vi matchar individ med rätt arbetsgivare eller studier och målet är att hjälpa både individen och arbetsgivaren att hitta den kraft som finns hos de personer som är arbetssökande, säger Hatun Ün som är projektledare. 

Målgruppen är nyanlända och de som är eller nyligen har blivit arbetslösa och söker arbete.

Tufft läge i pandemin

Projektet utgår från individens tidigare erfarenheter och hjälper till med att planera  framtida studier och arbete. 

– Det kan handla om att läsa och komplettera CV:n men också att lära ut hur man genomför en arbetsintervju på ett bra sätt, säger Hatun.

Arbetsmarknadsläget i de socioekonomiskt redan svagare områdena i Jönköpings kommun är i spåren av coronapanademin ännu tuffare. 

Det kan också öppna upp nya möjligheter för nyanlända att hitta nya brancher och yrken som nu har stora kompetensbehov. 

– Kunskapen om vilka möjligheter man har att studera som vuxen är begränsade. Dessutom gör läget gällande pandemin att behovet och intresset av utbildning på olika nivåer är stort, säger Hatun.

Ställt om till digitalt.

Ambitionen med att vara i Smeden är den lokala förankringen, säger Hatun. Coronapandemin har dock gjort att projektet fått bli mera digitalt och mera uppstyrt till bokade besök än vad som var planerat. 

Under 2021 hoppas Hatun att man kan börja med Drop-in och olika workshops på olika teman.

– Det kan vara tema kring fackliga rättigheter, digital inkludering och ökad kunskap om arbetsmarknaden, säger Hatun.

Statligt finansierat.

Projektet är på två år och finansieras med statliga medel via Delmos (delegationen mot segregation). 

Du kan läsa mer om kommunens Delmosprojekt här.

https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/hallbarutvecklingagenda2030/varadelmosprojekt.4.1b19872617273fd9c482b67b.html

Text och foto: Joakim Edvinsson

Gunnar – en eldsjäl i Smedbyn

Han är en välkänd profil sedan många år. Med stort engagemang har han varit en viktig aktör för att utveckla kulturen i Smedbyn och i Huskvarna. Det känns som Gunnar Andersson är född och uppvuxen i Huskvarna men han började sitt liv i Habo för att sedan flytta till Stockholm. Visste du att han jobbat som reklammakare och dekoratör?

Arrangör av teater och konserter i Teaterträdgården

Förutom att titulera sig som årets Huskvarnabo 2019, så är Gunnar Andersson också en aktörkonsult och arbetar med produktion av olika evenemang. Han har skrivit och regisserat olika mindre lustspel. Sedan 2013 har han hyrt in sig i ett av de pittoreska husen i Smedbyn.

– Jag arbetade åt Leif ”Brand-Johan Johansson vid en tillställning och efter det tyckte Brand-Johan att jag skulle ha en lokal på Smedbygatan, berättar Gunnar.

Han har anordnat barnteater och de mycket populära sommarkonserterna i Smedbyn i teaterträdgården. Dessa fick tyvärr fick de pausas under coronapandemin.

– Jag vill anordna olika evenemang för att locka fler människor till Smedbyn, säger Gunnar.

Gunnar anordnade konserter och teater föreställningar under sommaren, 2019 i hans uteträdgård. Där har han byggt en scen och en scentrappa som han har fått hjälp av sommarpraktikanter från Smeden.

Tillverkar leksaker i trä

Gunnar har en konstnärlig bakgrund. Under åren i Stockholm tog han kvällskurser på konstfack samtidigt som han jobbade i en ateljé i Stockholm. Dessutom gjorde han reklam för klockor.

– När jag flyttade tillbaka till Jönköping började jag först jobba som urmakare och reste mycket. Sedan blev det jobb som lärare och har utbildat i estetiska ämnen, bild och drama, säger Gunnar.

I Smedbyn har en nu också ett lite snickeri som han kallar för Träsmedjan där han tillverkar träleksaker och ibland även lite större saker som möbler.

– Snickeriet har jag lärt av min far, berättar Gunnar.

Ordförande för Smedbyn

Gunnar har varit ordförande intresseföreningen i Smedbyn i ca 1 år. Han vill fortsätta utveckla detta och berättar att föreningen anordnar en marknad längs Smedbygatan. De genomförs 10 söndagar under sommaren.

– Vi har sett att besökarna till marknaden ökat markant under det senaste året, säger Gunnar.

Förutom marknaden anordnas skördefesten i september.

– Jag vill gärna utöka kulturgata ännu mera, säger Gunnar.

Viktigt arbete i Smeden

Gunnar berättar att han har god kontakt med Johan Wallin på Smeden och förra sommaren, 2019 hjälpte Andreas Westman från Bitemind till med tekniken runt hans teaterföreställningar.

– Jag är grymt imponerad av aktivitetshuset och alla som jobbar i Smeden är duktiga på att aktivera ungdomar i området. Smeden är viktigt för ungdomarna i området och den är viktig för att förhindra skadegörelse och annan kriminalitet i området, säger Gunnar.

Text: Andrea Rasmussen och Joakim Edvinsson

Foto: Andrea Rasmussen

Alla kan dansa!

Nu flyttar studio11 in i Smeden. Det är Studieförbundet Vuxenskolans dansverksamhet i Jönköpings län. Det är ett glatt gäng som vill välkomna alla att dansa. Ung som gammal, tjej som kille, med eller utan förkunskaper. 

Utvecklas i dans

Hos studio11 får du möjlighet att utvecklas i din dans och träffa andra med samma intresse. När coronapandemin är över så erbjuds deltagarna På studio11  att medverka i olika uppträdanden och föreställningar. 

Smeden har en stor lokal och nya fina speglar uppsatta på väggen. Större Ljudutrustning är på väg att köpas in och installeras. 

— Det bästa är att vi har plats för fler i våra grupper i Smeden, och vi vill starta mer dans! Har man danserfarenhet och själv vill leda grupp är man välkommen att ta kontakt med oss, vill man träffas några kompisar och dansa får man också gärna ta kontakt med oss, säger Carin Lätth, verksamhetsutvecklare på studieförbundet Vuxenskolan.

Många danspedagoger

Det är ett gott gäng dansledare i olika åldrar som tillsammans jobbar efter målet att förmedla dansglädje, trygghet, gemenskap och kvalité. 

— Släpp prestigen och kraven och kom och dansa med oss. Det är aldrig för sent att börja dansa. ALLA KAN DANSA, säger Carin med stora bokstäver. 

Uppstarten blir coronasäker

— Vi har  startat-pausat-startat igen-pausat under hela pandemin.  Nu kan vi köra igång med försiktighet och vi följer pandemilagen. Några grupper har vi flyttat till större lokaler och andra grupper har vi fått dela på. Grupperna med våra allra yngsta barn startar vi inte igång då föräldrar inte kan närvara i lokalen. All hämtning/lämning får ske utomhus helt enkelt, säger Carin.

De avvaktar i nuläget att starta igång vuxengrupper.

Studieförbundet har utforskat dans både utomhus och digitalt för att se om det kan vara en väg att gå. 

— Men vi är så glada för att vi nu kan öppna upp för barn-och ungdomar, nästan som vanligt om än med några justeringar, säger Carin. 

Så här anmäler du dig

Vecka 8 drar studio11 igång de flesta kurser i  utbud för barn och unga.

På Smeden kommer det inledningsvis starta följande grupper:

Måndagar

Streetdance 8-9 år

Streetdance 11-13 år

Showdans 9-12 år

Lyrisk jazz 14-16 år

Tisdagar

Streetjazz 8-11 år samt en till grupp, 12-15 år.

Vill du dansa går du in på hemsidan https://www.sv.se/studio11 väljer ort och sedan dansstil som du är intresserad av.

När man anmält sig får man en kallelse på mailen några dagar innan kursstart.

Studieförbundet kan också hjälpa till med lokaler, möjligheter att uppträda och liknande. Varje termin brukar avslutas med en gemensam dansföreställning på Huskvarna teater för olika grupper.

Kontaktuppgifter 

Vill du  komma i kontakt med studieförbundet Vuxenskolan kan du maila jonkoping@sv.se eller ta kontakt via sociala medier:

Facebook: studio11-Studieförbundet Vuxenskolan

Insta: studio11sv.jkpg