Nyhetskategori

Hälsoguider utbildas för en jämlik hälsa

Under måndagen samlades ett 20-tal intresserade personer som skulle påbörja sin resa att bli hälsoguider. Det är personer från Huskvarna söder, Råslätt, Österängen och Öxnehaga som ska ska utbildas i hälsa, livsstil och det svenska sjukvårdssystemet. 

Vill påverka till hälsosam livstil.

En av deltagarna som kommit till Smeden är Valeria Demir som bor på Råslätt. Hon kommer ursprungligen från Syrien. 

– Jag blev tillfrågad av en kompis som såg att jag är intresserad av hälsa. Jag tränar mycket och tänker på kosten. Så hon tyckte jag skulle passa bra, säger Valeria. 

Hon är en av 20-talet personer som påbörjat sin resa att bli hälsoguider. 

Hon berättar att hon har en stor familj som kan behöva förstå och lära mer om hälsa. 

– Jag får börja med det nätverk jag har och börja påverka där. Då kan det sen sprida sig som ringar på vattnet,  säger Valeria.

Förtroende i lokalsamhället. 

Hälsoguider utbildas i samarbete mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun, fokus på stadsdelarna Råslätt, Huskvarna söder, Österängen och Öxnehaga. 

Det är ett frivillig arbete som handlar om att uppmuntra till en hälsosam livsstil, och om att alla ska få samma möjlighet att få information och kunskap om hälsa och sjukvård oavsett var man kommer ifrån eller vilket språk man pratar.

– Det är vanliga människor som har ett förtroende i de grupper som de är samspråka med som får en utbildning att bli hälsoguider, säger Ann Kristin Moeller, som är projektledare från Region Jönköping och utbildar tillsammans med Johnny Makdissi, Integrationslots i Jönköpings kommun. 

Ann Kristin berättar att när guiderna är utbildade så kan de vara guider kring goda levnadsvanor och hälsa i sitt eget nätverk, i sina familjer, bland kompisar, grannar eller föreningar man är med i. 

Tillsammans för en jämlik hälsa

Det är vid tre tillfällen som guiderna träffas. De får lära sig mer om olika livstilstilsfaktorer som kostvanor, fysisk aktivitet och tobaksvanor.  Dessutom ska guiderna förstå mer om hur det svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt. Hur man söker vård och hur man kan göra egenvård. 

I denna omgång är det lite speciellt då ett utbildningspass kommer handla om den aktuella Covid-19 pandemin. 

– Det handlar om att bidra till en likvärdig vård. Att alla i samhället ska veta hur och när man säker vård. Att skapa en jämlik hälsa, säger Ann Kristin. 

Syfte och uppdrag är att skapa delaktighet och långsiktigt förtroende för ett hälsofrämjande arbete i grupper som av olika skäl har utmaningar att ta hand om sin hälsa. 

– Invånarna i de respektive stadsdelarna ska veta vart man kan ställa frågor på sitt eget språk för att få den information man behöver för att sköta sin hälsa, säger Ann

Brobyggare och länk till vården

Vårdcentraler, socialtjänst och familjecentraler ska kunna nyttja dessa hälsoguider för att nå grupper som traditionellt sett varit svåra att nå med information. 

– Det kan handla om screeningprogram eller diabetesrelaterade problem för att nämna några saker är viktiga, säger Ann Kristin. 

Guiderna kan agera brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och sjukvård, genom att sprida lokalkännedom om utbud av aktiviteter med hälsofokus. 

Målsättningen är ökad  kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed förbättra hälsotillstånd och livskvalité bland nyanlända och andra grupper.

Fortsättning till hösten

Idén med hälsoguider kommer ursprungligen från Angered i östra Göteborg. I Jönköpings län har det utbildats på olika platser i länet. Där har man sett effekter i forma av förändringar av den egna livsstilen och även det närmaste nätverkets livsstil. 

Att hälsoguiderna är en del av lokalsamhället är en viktig framgångsfaktor.  

– Nu startar vi med denna gruppen och till hösten kommer ytterligare ett trettiotal hälsoguider utbildas och det planeras för en fortsättningsutbildning nästkommande år, säger Ann Kristin

Text och foto: Joakim Edvinsson

Huskvarnaån i fokus i stort miljöprojekt

Visste du att miljön runt Huskvarna ån är en unik miljö? I och kring ån finns ett rikt växt- och djurliv, med många olika fågelarter.

Detta är något som kommer uppmärksammas under ett två-årigt projekt i Smeden. Högstadieelever och allmänhet kommer få möjlighet att lära mer om den unika vattenmiljön. Dessutom kommer det skräp som fiskas upp återvinnas till konstverk. 

– Det är viktigt för våra elever att förstå den biologiska mångfalden och hur de olika organismerna i ekosystemen påverkar varandra, säger Andreas Sandqvist biologilärare på Alfred Dalinskolan.

 

Miljöarbete i skolan och på fritiden.

Projektet, som fått namnet Trash talk, startar upp i maj med både praktiskt och teorietisk arbete kring vattenmiljöerna runt Huskvarnaån. 

Trash talk är ett 2-årigt projekt där Smeden tillsammans med samarbetspartners NBV, ABF, Östra vätterbranterna, Sportfiskarna, Alfred Dalinskolan och  Upptech. skapar aktiviteter för att informera och praktisk agera för en bättre vattenmiljö i Jönköpings kommun. 

Elever i åk 7 kommer att få föreläsningar om vattenmiljön på lektionstid av lärare Andreas Sandqvist. Andreas är biologilärare på Alfred Dalinskolan och dessutom en välkänd fotbollsledare i Husqvarna FF. 

– Det arbetet som nu görs är mycket bra för att göra ån tillgänglig för vår undervisning. Vi kommer undersöka framför allt växt- och djurlivet och samspelet mellan organismerna. Vi är framför allt vid den delen av ån som är närmast skolan från Smedbyparken till Kovasjön, säger Andreas Sandqvist.

Spännande växt och djurmiljö.

Huskvarnaån tar sitt vatten från ett flertal sjöar runt Nässjö på Småländska höglandet och som därifrån söker sig från sjösystemen norr om Nässjö via Ryssbysjön och Stensjön. Ån är ett av Vätterns viktigaste tillflöden. 

I ån är det rikligt med fisk och därför är den en viktig plats för Utterstammen. 

Vid de nybyggda spångarna till Smedbyparken kan man se ett rikt fågelliv med bland annat gräsand, skrattmås, storskrake, sothöna, kanadagås, knipa, rörhöna och sothöna. I vassen längs med ån finns mycket småfåglar som olika mesar och sångare. Har man riktigt tur kan man få se en skymt av kungsfiskaren och bävern. 

I skogsområdena utmed ån finns såväl fladdermöss som olika arter av hackspettar och i de vattenfyllda dikena  lägger grodor, paddor och salamandrar sina ägg på våren.

Så det är en viktig och spännande del av miljön i och runt Huskvarna som nu kommer undersökas och läras mer om. 

– Det är viktigt för våra elever att förstå den biologiska mångfalden och hur de olika organismerna i ekosystemen påverkar varandra. Om t.ex. en art i näringskedjan skulle försvinna är det risk att andra arter också påverkas, säger Andreas Sandqvist.

 

Webbsändningar för alla

Trash talk innebär olika typer av aktiviteter för de barn och ungdomar som deltar. Det kommer vara magnetiske, där skräp fiskas upp ur ån. Projektet har också tillgång till en undervattensdrönare som möjliggör att det går att följa arbetet på distans. 

– Det kommer ske webbsändningar i samarbete med studion i Smeden, Bitemind, säger Johan Eriksson, verksamhetsansvarig för Smeden och en av projektledarna. 

Unik möjlighet att lära mer

Förutom aktiviteter för barn och ungdomar i skolan och på Fritidsgården, kommer sommaren bjuda på spännande möjligheter för alla Huskvarnabor. Det kommer anordnas föreläsningar och möjligheter för alla att vara med och rensa i ån. 

Eleverna på AD kommer också att tillsammans med fiskeklubben undersöka fisklivet genom elfiske och även undersöka vilka småkryp som finns genom att håva utmed strandkanten.

  Det kommer vara unikt tillfälle att lära sig mer om närområdet och dess rika natur och djurliv, säger Johan Eriksson.

Skräpet blir konstverk

Ambitionen är att återanvända de förmår som hittas i ån och uppsamlat material som går att restaurera ska behandlas. Cyklar som plockas upp kommer, efter anmälan till polis, restaureras eller plockas isär för att användas igen och skänkas till behövande. Det som inte går att återvinna kan istället bli ett konstföremål tillverkat av hantverkare och konstnärer som är verksamma i Smedbyn. 

– Det kommer bli ett konstverk som ska ställas ut i aktivitetshuset Smeden, säger Johan.

Det kommer invigas under sommarfestivalen som anordnas i augusti. Skräpet som hittas kommer användas i en konstutställning som presenteras i höst.

 

Text och foto: Joakim Edvinsson

Smeden startar youtubekanal!

Nu startar vi en youtubekanal för Smeden. Vill du vara med och jobba med denna kanal? Hör av dig till Johan.

Här är en film om Smedens första år. Bland annat en unik intervju med Leif ”Brand-Johan” Johansson.

Kika på filmen:

Kurser i studion- Lär dig av proffs i studion!

Kurser i studion

Är du intresserad av att påbörja en helt egen podcast, lära dig vlogga, strema eller producera musik?

I Abfs studiecirklar hjälper vi dig att komma igång! Hur man bygger upp och hur man publicerar den. Ni får hjälp i hur man söker inspiration och hur man bygger ett intresse.

Medarrangör
Bitemind studios
Plats
Smeden Studion
Cirkelledare
Andreas Westman

För att se kurser i Smeden:       Kurser

Trubadurspelning i Coronatider

I coronaepedimins fotspår flyttar allt mer ut på webben. Jönköpings kommun har sedan flera år ett par trubadurer som åker runt och spelar på äldreboendena. Detta går inte nu och då har studion i Smeden fått rycka.

– I från studion i Smeden sänder vi ut ett timmes långt musik program till olika delar inom Omsorgen, säger Andreas Westman på Bitemind studio.

Trubadurerna Alec och Maja har spelat och underhållit på distans. De har nu sänt fyra en timmes långt musikprogram.

Det är ett 30-tal boenden som som har sett programmet.

– Det blir en mysig stund som ändå på något vis är som det brukar och det är vi glada för att kunna ge. säger Andreas.

Studion har möjlighet att göra debatt program, workshops, föreläsningar och liknade. Den har olika verktyg och plattformar för olika behov och att sända över internet är deras styrka.

Programmet finns att se här

https://youtu.be/A5RrHPd7ecU?t=2947

text: Joakim Edvinsson

Undrar du över vilka aktivteter som är öppna?

Undrar du över arrangemang och aktiviteter i Smeden?

Vi jobbar på i största möjliga mån för att hålla öppet i våra verksamheter. Kontakta respektive arrangerande organisation för mer information.

Tänk på handtvätt ofta och stanna hemma om du känner dig det minst sjuk.

Här kommer några superenkla, men också superviktiga, råd för att hålla dig, nära och kära friska. På jobbet och därhemma.

1) Tvätta händerna med tvål och vatten, ofta och noggrant (det barnsliga rådet om att tvätta så länge att du hinner sjunga Imse Vimse Spindel är inte dumt).
2) Hosta eller nys i armvecket, eller i en näsduk som du kan kasta direkt.
3) Stanna alltid hemma om du har feber eller känner dig krasslig.

Övriga frågor kontakata Johan Eriksson, verksmahetsansvarig på 079 34 13 119

Johan vann Luddepriset!

I veckan fick verksamhetsledare på Smeden, Johan Ericsson, ta emot det prestigefulla Luddepriset. Det delas ut varje år av föreningen teater i Huskvarna.

– Roligt att Smeden och Husqvarna FF uppmärksammas så här inom teatervärlden, säger Johan.

Främja kultur i Huskvarna

Syftet med Luddepriset är att uppmuntra enskilda personer, grupper och även föreningar, som gjort betydande insatser inom kulturområdet, speciellt teaterområdet.

Ludde är en fiktiv figur som representerar den evige Huskvarnabon. Han skapades i skådespelet bara tusen korta år. En pjäs som handlade om Huskvarnas tusenåriga historia. 

Främja samarbete 

Johan Ericsson får priset med motiveringen ”För sitt arbete med att väcka intresse för och möjliggöra kultur i olika former in i annan verksamhet.” 

– Vi har öppnat upp Smeden för att föreningar ska kunna bedriva olika kulturprojekt, säger Johan. 

Han ser att kultur är ens viktig del av huset som berikar olika samarbetsformer. 

De aktiviteter som anordnats i Smeden är bland annat teaterpjäser för barn och ungdomar anordnade av exempelvis Vulkantetaren. Dessutom har en teaterskola för barn startats i Smeden. Fler aktiviteter i teaterns ecken kommer fortsätta anordnas i Smeden. 

Text: Joakim Edvinsson

Foto: Anna Stavreus/Teater i Huskvarna

Succéstart för Sambafotbollen i skolan

I veckan började 38 tjejer att spela sambafotboll. Det är ett initiativ av Husqvarna FF i samarbete med Sambaftobll och skolorna i Huskvarna. 

– Jag älskar fotboll och vill att fler ska få uppleva samma glädje som jag har fått, säger Linnneah El Hage, en av ledarna för fotbollen.  

Lyckad uppstart
I fredags, på första sambaträningen, var det totalt 38 deltagare. De var uppdelade i två åldersklasser för flickor i 3:an till 6:an.  

– Tjejerna hade en mycket positiv inställning till samban och det det var många av tjejerna som uttryckte att de inte kunde vänta till nästa pass, säger Linneah El Hage.

Hon är spelare i Husqvarna FF’s damlag och är tränare tillsammans med Cheilla Betina, även hon spelare i Husqvarna FF’s damlag. Chrstian Gajta, tränare för Husqvarna FF’s P17 lag är den tredje ledaren i gänget. 

Ökat välmående 

Redan under hösten startade Husqvarna FF upp denna speciella form av fotbollsträning. Sambafotbollen vänder sig till unga tjejer som normalt inte spelar fotboll. Det är Erik ”Samba-Erik” Johansson, som initierat detta på flera ställen  i Sverige. Det finns en Samba fotboll Academy som drivs av honom. 

Sambafotbollen arbetar för tjejers välmående genom fotboll. Som ledare ligger fokus på att lära ut den vackra brasilianska fotbollen och ge tjejerna förutsättningar för att finna glädje i aktivitet och gemenskap. 

Som spelare får man lära sig spela vacker fotboll, Joga Bonita som det heter i Brasilien. Det är också fotboll helt utan krav på prestation. 

– Ja, de får lära sig att finta som sina fotbollsidoler och ha kul tillsammans med sina tjejkompisar, säger Linneah El Hage

Älskar fotboll

Linneah El Hage har spelat fotboll i Husqvarna FF sedan barnsben. Hon är nu en etablerad spelare i föreningens Damlag och har varit med på damernas resa upp till division 1-fotbollen. 

– Jag älskar fotboll och vill att fler ska få uppleva samma glädje som jag har fått, säger Linneah 

Joga Bonito betyder det vackra spelet. Samba Football Academy lär ut den vackra brasilianska fotbollen tillsammans med värdegrundsutbildningen Bonito Lifestyle. Utbildningen förenar det bästa ur brasiliansk fotboll och kultur med modern idrottspsykologi och spelarutvecklingsteori. 

– Jag vill arbeta med att stärka unga tjejer och kvinnor, säger Linneah. 

En del av rörelse i skolan

Planen för för våren är att varje fredag ska hålla i två träningspass. Det är träningarna är uppdelade så att tjejerna i 5an och 6an tränar tillsammans mellan 14.00-15.00 och att tjejerna i 3an och 4an tränar tillsammans mellan 15.00-16.00. 

– Förutom träningspassen på fredagar så kommer vi ledare också befinna oss på skolgården och bedriva rastverksamhet en gång i veckan, säger Linneah. 

Mer om Samba Academy

Ledarna får utbildning av Samba fotboll academy. 

Utbildningen är uppdelad i ett teoripass och ett praktikpass. Dessa genomföres under en halvdag på Smeden. Erik ”Samba” Johansson från Samba Football Academy håller  i utbildning och handleder på de första träningspassen.

Erik Johansson är en före detta fotbollsspelare. Han spelade under sin karriär i bland annat i Örgryte IS, Malmö FF och Hammarby IF. Han har spelat 14 landskamper i det svenska U21-landslaget. Sitt smeknamn ”Samba-Erik” fick han efter en sejour i brasilianska AC Bragantino.

Text: Joakim Edvinsson

Foto: Christian Gajta

Full fart i E-sportsarenan

Sedan i höstas har e-sportare bedrivit träning i Smedens moderna E-sport arena. Det är numera en sektion i Husqvarna FF som startat upp. Lagen som deltar tränas av en tidigare framgångsrik e-sportare Andreas Westman. 

Engagerade spelare

På torsdagsträningen är ett gäng med killar mellan 8-14 år engagerade i träning. Det är Husqvarna FF tillsammans med e-sportlaget Druidz som tränar e-sport under ledning av Andreas Westman. 

Han hjälper de nya killarna igång med allt ifrån inloggningar till tips och tricks. Precis som en fotbollstränare instruerar han tekniska och taktiska moment. 

Ikväll är ett lag som hållit på länge, på plats. De är samspelta och diskussionerna  går höga mellan spel omgångarna. Det påminner om en time out i en handbollsmatch. 

– Man måste samarbeta i laget för att klara uppdragen och vinna, säger Emil en av spelarna i laget.

Han är snart 14 år och spelat i cirka 4 år. Han spelar med kompisar som finns runt om i Jönköping. Det är inte bara e-sport han håller på med utan spelar också innebandy. 

Vill växa

Andreas berättar att det finns spännande planer framöver. Det finns ambitionen att utöka antalet spelare inom ramen för Husqvarna FF’s e-sport lag.  Just nu samkör man med Druidz. Tanken är att e-sportspelarna också ska vara med fotbollspelare för att köra fysträningen.  

– Vi har plats även för äldre lag och vi har elever från LBS kreativa gymnasiet som kan vara hjälptränare för dessa, säger Andreas 

Han vill skapa en gemensam tävling för högstadieskolorna. Med avslutning på Smeden. Ambitionen att de gymnasieskolor som har e-sport på programmet kan ha elever som coacher. 

Ett tryggare spelande

Det finns risker att utforska e-sport världen ensam. Alltifrån att bli lurad att köpa gubbar och tricks i onödan till att hamna i sammanhang där värderingsgrunden inte är så positiv. 

– Tyvärr finns dessa miljöer på nätet så därför är det bra att Husqvarna FF tar ansvar för att organisera dessa ungdomar, säger Andreas. 

Han hjälper nya spelare igång och får hjälp med att hitta bra spel. Så spelarna slipper vara ute på nätet och hoppar in på konstiga spel och sajter. 

Myter om e-sport

Det finns en del fördomar kring e-sport. En  vanlig som Andreas ofta stöter på är att det är så våldsamt. Många spel är s.k. First person shooter- spel. Exempelvis det populära spelet Counterstrike. 

Andreas jämför med hur andra idrotter har utvecklats. Olympiska spelen kom från en krigisk värld där idrotterna speglade förmågor på slagfältet. 

– Även om en del spel kan uppfattas som våldsamma så skadas ingen på riktigt. säger Andreas.  

Han trycker på att föreningstillhörigheten är viktigt för att skapa ett sammanhang för ungdomarna. 

Han har en mission att ta in E-sportare in i organiserade förening med dess värderingar och arbetsätt.  

– Om vi inte gör det risker vi att tappa ungdomar. De lär sig inte detta automatiskt om de sitter ensamma och spelar på nätet, säger Andreas.

Kommer schyssta spel

League of legends är största spelet i världen. Det är mera modernt och betydligt mer balanserat och jämställt. 

– Det är inom League of Legend man ska satsa om man vill komma någon vart säger Andreas. 

Counter strike är på väg ut för det är ett enklare spel och konkurrensen är stenhård. 

Andreas rekommenderar nybörjarna att spela Battlerite.  Det är ett spel skapat i Skövde. 

– Det har allt som behövs för att komma in i e-sporten, säger han. 

Det finns utmaningar för vuxna att börja spela. Ofta är det handkontrollen som är svår. Spelen är avancerade och det är en hög inlärningströskel för att behärska den tekniken. 

– Kan vara svårt att få ihop det och då är steget för stort att börja. Det kan skapa ett generationsgap, säger Andreas. 

Vill man få en inblick i E-sportande så rekommenderas att lyssna på Andreas podd Momentum som diskuterar allt om e-sport.  Läs mer här: http://ctrlaltelite.se/momentum/ 

Text och Foto: Joakim Edvinsson

Livestream från Smeden

Från fredag till söndag genomförs en livestreaming i Biteminds studio i Smeden. Det är CtrlAltElite som tillsammans med Bitemind genomför livesändningen. 

– Förra året sände vi live Spelhjälpen från Hovrättstorgen som stöd för Musikhjälpen. Men i år blev det inte så, säger Andreas Westman. En av arrangörerna bakom Julstreamen.

Livestream med spelande

Det pågår en livestream i Smeden. Istället för Spelhjälpen förra året så kör man nu 100 % fokus på spel och spelrecensioner. 

– Vi kör cirka 48 timmar med spel. Det gör vi tillsammans med dem som tittar på streamen också, säger Andreas Westman. En av arrangörerna och ägare till Bitemind studios. 

Det är en del som tittar, cirka 30 personer i timmen. Det ökar under kvällen och är lugnare dagtid. 

Bloggen CtrlAltElite vill ge tillbaka till läsarna

Från CtrlAltElite i Stockholm finns David Meyer Trap på plats att sända. Det är gäster i studion. Under lördagen är Nino, som är Youtuber ifrån Gislaved, med i sändningen. 

– Puppetmaster som är med oss emellanåt när vi streamat och Rebecka Ambrus är också med i studion, säger Andreas.  

Rebecka skriver spelrecensioner på CtrlAltElite.  

CtrlAltElite.se är en online sida för recensioner av spel. De gör mest textbaserade recensioner på svenska. Detta kompletteras med en del videorecensioner. CtrlAltElite startade som en liten spelblogg tillsammans med tre vänner. Det har växt och är nu ett företag. 

– Vi gör detta för vi trycker det är kul och eftersom vi gillar att spela med andra så är detta ett bra tillfälle, säger Andreas. 

Andreas berättar att det också är ett sätt att ge tillbaka lite till våra läsare. 

– Varje år gör vi en lista med de bästa spelen i olika kategorier. Så istället för att  bara lägga upp den på webben så valde vi att göra detta då vi ändå hade bokat kameror till Spelhjälpen, säger han.

Inte bara spelande

Det kommer inte bara vara spelande utan det bjuds exempelvis på pepparkaksbakning och glöggprovning i livestreamen.  

Det är också en del som är med och lär sig streaming bakom kameran. Det är dels några från Stockholm men också personer som man kommit ikontakt med genom Smeden. 

– Det finns massa med give-aways, så hänger man med i streamen kan man vinna olika spelrelaterade saker. Så julklapparna kan vara ordnade, säger Andreas. 

Sändningen ser du på Youtube här. https://www.youtube.com/watch?v=o6Qv8e5b8eg 

Elller på Mixer. Som du hittar här. https://mixer.com/BiteMindStudios?fbclid=IwAR3akVMvmXbGjZngYPj8GdAlwMu1oZ_ona8xV7Jp7raHRT-B9kfJ4Wsa7ek 

Sändningen pågår från Fredag kväll till Söndag eftermiddag.

Du hittar spelrecensioner och liknande på CtrlAltElite.se

Text och Foto: Joakim Edvinsson