Trashtalk

En regnig novemberdag 2019 i Smedbyparken arrangerades en sammankomst för att uppmärksamma östra Vätterbranternas Biosvärområde. På plats fanns bland annat en biolog, aktivitetsledare och en dykare. Efter att dykaren upptäckt en motorcykel på botten av Huskvarnaån bestämde sig barn och vuxna att dra upp en motorcykel ur Huskvarna ån. Runt motorcykeln stannade nyfikna människor som passerade. Motorcykeln hade legat ett tag i vattnet och hade blivit en del av vattenmiljön och ett hem för vattenlevande djur och insekter. Faktumet att det fans skräp i vattnet engagerade människor på plats och biologen berättade om de olika insekterna, djur och växter som drogs med upp med motorcykeln. Flera organisationer sammanslöts för att samtala kring problemet med nedskräpning i samhället och hur ett förebyggande arbete skulle kunna gå till. Det blev startskottet på projektet Trashtalk och en början på ett renare lokalt samhälle.

Vad är Trashtalk?

Projektet syftar till att skapa ett meningsfullt, samhällsnyttigt sammanhang för att främja kunskap teoretisk och praktiskt genom upprensning kring vattenmiljöer. Öka förståelsen hos deltagare kring relationen mellan människa och djur i stadsnära miljöer. Fokusområden är Huskvarnaån, Dunkehallaån Tabergsån, hamnkanalen/Munksjön och delar av Rocksjön. Tillsammans avser dessa åtgärder att leda till ett långsiktigt skydd av vattnen i kommunen och en förändrad relation till sin närmiljö hos de deltagande klasserna, grupperna och personer som kommer i kontakt med projektet genom skolbesök och öppna arrangemang för allmänheten. Trash-talk syftar till att både fördjupa och bygga vidare på det arbete kring miljön som finns i kommunen.

Vad gör vi?

Trashtalk-besök för skolklasser som erbjuder lärorika friluftsupplevelser på skoltid, samtidigt som deras arbete ger ett praktiskt bidrag till natur- och fiskevårdsarbete i kommunen. Aktiviteterna är knutna till läroplanen och bidrar till måluppfyllelse i ett flertal ämnen. Aktiviteterna består av två eller flera moment; undersökning bottenfauna, undersökning ekologisk status, undervattensdrönare, magnetfiske, skräpplockning från land/kanot och restaurering av fynd och sortering av skräp (se tabell 1). Framtagande av metodmaterial för projektet som ska ge ut till deltagande lärare för inspiration och fortsatt arbete kopplat till läroplanen.

Utöver besöken för skolklasserna utförs aktiviteter för allmänheten kopplade till åtgärdsområdena. Aktiviteterna ska vara integrerande och riktade mot allmänheten, föreningar och organisationer i de olika områdena för att erbjuda informativa och lärorika friluftsupplevelser kopplade till upprensning av olika typer av vattenmiljöer. Fler invånare ska ges kunskap för att våga ge sig ut och upptäcka den natur som finns i kommunen på egen hand.

Så här bokar du trashtalk till din skolklass.

Genom att kontakta Hanna.eriksson@sportfiskarna.se kan din skolklass boka in en lektion med Trashtalk.

Samverkan ökar möjligheter

Lokala aktörer Trashtalk kommer utföras tillsammans med Jönköpings kommuns fritidsgårdar, Sportfiskarna, Naturskolan på Upptech och näringslivet

Aktivitetshuset Smeden

Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) utför årligen mängder av undersökningar och åtgärder i fält.

Jönköpings kommun arbetar på flera plan för att skapa en attraktiv tätortsnära natur där man på olika sätt upplyser ortsbefolkningen om de resurser som finns och vilka problem vi måste bemöta.

Naturskolan på Upptech är en del av Jönköpings kommun och arbetar med utomhuspedagogik på olika sätt

Med stöd från, länsstyrelsen, Jönköpings kommun, och Simonson foundation

Ungdomar lär mera om miljön och naturen runt Huskvarnaån.

Paddling i Huskvarnaån
Magnetfiske