Förenings- och demokratiutveckling

Föreningsutveckling och demokrati

”Think globally, act locally”,

Smeden vill bidra till att FN globala hållbarhetsmål uppfylls. Detta genom att stödja lokalt engagemang på olika sätt.

Vad vi gör