Hälsa och miljö

Hälsa och miljö

”Hälsa är att i glädje vara upptagen med sina livsuppgifter”.

Smeden arbetar med aktiviteter som ska bidra till att hälsa stärks. Hälsa är ett brett begrepp och är inte bara frånvaro av sjukdom. Arbetet syftar till att stärka personers fysiska, sociala, psykiska och existentiella hälsa.

Vår livsmiljö är betydelsefull för vår hälsa. Smeden vill bidra till att öka kunskapen och engagemanget för både vår närmiljö och globala miljöfrågor.

Vad vi gör

En film om Trashtalk