Hälsocenter Smeden

Hälsocenter är ett samarbete mellan regionen, vårdcentraler och Jönköpings kommun med syfte att främja folkhälsan. Vi erbjuder stöd och vägledning när du vill ändra din livsstil eller förändra dina levnadsvanor.

Jennie Wall

Hälsocoach

 I hälsocenter arbetar vi med att främja goda levnadsvanor fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det bästa med jobbet är att vi arbetar med så bred målgrupp – alla som vill förbättra sina vanor är välkomna hit.

Sarah Johansson

Hälsocoach

Det bästa med arbetet är att vi har mycket varierade arbetsuppgifter. Öppen mottagning för rådgivning, samverkan med lokala föreningar, föreläsningar, och fysiska aktiviteter bland annat. Vi är även med och utvecklar nätverket för hälsocenter i länet.

Läs mer om hälsocenter

Hälsocenter

Hälsocenter stöttar och coachar dig när du vill förändra dina levnadsvanor för en bättre hälsa. Vi som gör det tillsammans är: föreningsliv, civilsamhälle, region och kommun.

Hitta hit

Vi finns i lokaler i Smedbyn på Huskvarna söder.

Adress: Smedbygatan 3C, 561 41 Huskvarna

Busshållplats: Närmaste hållplats finns vid Stampaplan.