Andrea Rasmussen

Andrea Rasmussen

Media Ansvarig

Har varit borta från Smeden ett tag för att läsa till behandlingspedagog med neuropsykiatrisk inriktning.

Det som är roligast med Smeden är inkluderingen av olika människor som sker på Smeden tycker Andrea.

George Aji

George Aji

Fritidsledare Smeden

Arbetar på fritidsgården. Hjälper till med allt möjligt där. Hjälper till med olika projekt och aktiviteter.

George är från området och gillar att jobba med ungdomarna.

Andreas Westman

Andreas Westman

Ljud- och bildtekniker

Jobbar med event musik och filmning på olika sätt. Andreas är E-sportare och utbildad ljudtekniker. Jobbar dessutom som lärare i E-sport på Ljud-och bildskolan. Andreas hittar du ofta i studion i Smeden. Där hjälper han olika personer och organisationer med bland annat poddinspelningar.

Annika Brandt

Annika Brandt

Vaktmästare

Är Smedens egna vaktmästare. Hon ser till att allt är rent och snyggt i Smeden. Det roliga med Smeden är att se hur allt utvecklas både med aktiviteter och lokaler tycker Annika. Sommaren är extra kul då hon planerat och ordnat även utomhusmiljön.

Joakim Edvinsson

Joakim Edvinsson

Kommunikationsansvarig

Joakim har varit med sedan de första planerna på Smeden började. Är engagerad i Husqvarna FF, skriver nyheter, fotar och filmar.

Jenni Wall

Jenni Wall

Hälsocoach

Arbetar på Hälsocenter i Smeden. I hälsocenter arbetar vi med att främja goda levnadsvanor fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det bästa med jobbet är att vi arbetar med så bred målgrupp – alla som vill förbättra sina vanor är välkomna hit.

Sarah Johansson

Sarah Johansson

Hälsocoach

Arbetar i Smedens hälsocenter. Det bästa med arbetet är att vi har mycket varierade arbetsuppgifter. Öppen mottagning för rådgivning, samverkan med lokala föreningar, föreläsningar, och fysiska aktiviteter bland annat. Vi är även med och utvecklar nätverket för hälsocenter i länet.