Om aktivitetshuset Smeden –En plats för alla-

Syftet med huset är att skapa aktiviteter som tilltalar både unga som gamla, tjejer och killar. Integration kultur/bildning,  föreningsverksamhet samt fritidsverksamhet är ett viktigt ledord för innehållet i huset.

Kultur och idrott

Smeden innehåller flera olika verksamheter och är under konstant utveckling, en fritidsgård, musik och TV studio samt E-sport arena. Dessutom hyr flera olika föreningar in sig i lokalerna.  Det finns stora samlingslokler för föreläsningar och träning.

Syftet med huset är att erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter och att stärka ungdomars engagemang. Här möts olika intressen som idrott, konst, e-sport och musik, film, studioproduktion och mycket mer.

Ambitionen är alltid att ungdomarna ska få stöd med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål.

Historia om området Smedbyn

I början av 1600-talet tillverkades vapen i Jönköping. I Smedbyn bodde smederna med sina familjer. I Slutet av 1800-talet trodde man på ”den eviga freden” och inga vapen skulle tillverkas längre. Under 1800-talet byggdes ytterligare sex hus på Smedbygatan, tre på vardera sidan. 

Sveriges största galleri fanns Huskvarna

Smeden – där aktivitetshuset numera finns, är byggt i början av 70-talet. Första konstvernissaget hölls 1976.  Det var Leif ”Brand-Johan” Johansson som byggde detta. Han hade ett stort konstintresse. Han var dessutom brandman i Huskvarna. Han gjorde en brandbesiktning i Smedbyn och tänkte att det skulle vara ett perfekt ställer att ha ett konstgalleri på. Sedan dess har galleriet utvecklats och utökats till  att varit ett av Sveriges törsta konstgallerier. 

2017 övertog Husqvarna FF lokalerna och påbörjade arbetet med att forma ett aktivitetshus. Brand-Johan är glad för detta.

– Det känns gott i mitt hjärta att Husqvarna FF fortsätter med en så här viktig social verksamhet. Det ligger helt i linje med mitt livsverk sa Brand-Johan i samband med att Husqvarna FF tog över lokalerna.

Läs mer om Smedbyn här: https://www.smedbyn.nu/smeden/