Paraplyförening Huskvarna söder – ett ställe där ditt engagemang kan gro

Paraplyförening Huskvarna söder – ett ställe där ditt engagemang kan gro

Föreningen vänder sig främst till individer mellan 0-105 år som är intresserade att skapa eller delta i aktiviteter kring Huskvarna Söder.

 I föreningen kan du ha olika roller, här är några exempel på vad du kan vara:

      1. Medlem – Du får ta del av inbjudningar till aktiviteter.

      2. Ambassadör – Du hjälper till att sprida ordet om vilka aktiviteter som finns i föreningen.

      3. Eldsjäl – Du är med och planerar de aktiviteter du tycker är roliga, du är huvudansvarig.

      4. Arrangör – Du stöttar en eldsjäl / blir del av en arbetsgrupp som planerar, genomför och utvärderar en aktivitet.

      5. Funktionär – Du hjälper eldsjälen, ev planera, att genomföra och ev utvärdera.

      6. Styrelsemedlem – Du gör att sakerna ovan blir möjliga, tar beslut om vilka aktiviteter som ska genomföras i föreningen.

      7. Referensperson – Du är en person med en viss kunskap/erfarenhet som styrelsen eller andra nyckelpersoner, kan ringa/träffa och bolla idéer med.

 

Kontakt: Vill du ha mer information, vara medlem eller på annat sätt engagera dig i föreningen, varmt välkommen att höra av dig till: caroline.froner@jonkoping.se 036-102113.

Bakgrund: Det finns många goda viljor och initiativ på området, för att organisera sig på fritiden är det vanligast att man startar en förening. Det kan ta mycket tid och engagemang att starta och driva en förening, när man egentligen mest vill driva verksamheten man brinner för. Därför vill vi skapa en generell förening som samlar allas engagemang under ett paraply. För att erbjuda initiativ ett organisations nummer vid ansökningar, stöd i organisering och kontakter.

 

Några syften med gruppen:

– Föreningen kommer organisera aktiviteter. Föreningen kommer få och ansöka om pengar för att organisera aktiviteter, verksamheter lokalt i området. Vi tror att föreningen når en målgrupp som idag inte söker sig till kommunens ordinarie bidrag eller har svårt att uppfylla kriterierna för att nå vissa av de kommunala bidragen. Vad området behöver bäst vet de på området, därför ska beslut tas av folket som själva lever i området.

– Föreningen jobbar för ett hållbart engagemang (kommer vara tydlig uppdelning mellan styrelse och aktivitetsutförare). Vi vill inte elda upp eldsjälar, utan istället basera engagemanget på individernas situation.

– Genom föreningen får man nätverk. Personen / gruppen som arrangerar något får ett nätverk, erfarenheter kring att organisera, lära känna nya människor, får en känsla av att de kan skapa det samhälle de vill leva i. Deltagarna som kommer får en meningsfull fritid och en chans att vigda sina vyer genom aktiviteten och träffa nytt folk i sitt närområde.

– En lär-kultur där man det är okej göra fel, får prova sina vingar och ges möjlighet att öva upp sin organiseringsvana.

– Prova en modernare typ av förenings form. Föreningslivet blommade upp på slutet av 1800 talet och präglades av hur samhället såg ut då. Idag är håller vi fast vid samma föreningsstruktur fast samhället ser väldigt olika ut från år 1800 – talet till år 2021. Föreningen kommer att ha en mer flexibel föreningsform som samlar olika inriktningar och olika utföranden (inte endast varje onsdag kl 18.30, möjliggöra prova på aktiviteter, arrangemang)

– Demokratisk skola, där delar av styrelsemötet är öppna för medlemmarna att besöka, för att se den demokratiska gången, få insyn i styrelsearbete och få en uppfattning om hur en förenings årshjul kan se ut.

– Slussa vidare, kommer det en grupp som vill t.ex spela fotboll, så kan paraplyföreningen medla/samverka men befintlig fotbollsförening så att de kan få ha sin verksamhets där.

– Driva upp föreningar, kanske är det så att en grupp brinner för en verksamhet, och de vill komma igång under paraplyets vingar innan de har fått tillräckligt många deltagare, engagemang och vana att man känner sig trygg i att starta upp en egen förening.