Ung i huskvarna

Genom projektet skapar vi tillsammans en meningsfull fritid och en brygga mellan skolan, kultur och fritid och civilsamhället. 

Genom elevrådet på Alfreddalinskolan och grupper på Smeden skapar vi ett forum där unga kan uttrycka sina önskemål om hur de ser på deras fritid. 

Projektet ger utrymme till att planera och genomföra fritidsaktiviteter tillsammans med fritidsledare och ledare från föreningslivet.

 Målet är att forumet Ung i Huskvarna ska ge en högre röst för unga och deras möjlighet till inflyttande över sin fritid.