Start för svenska med baby

Hallå alla föräldralediga!

Den 18 mars startar en till öppen föräldragrupp i Huskvarna! Här möts föräldrar från olika bostadsområden och med olika bakgrunder. Fika, sång, lek, viktiga samtal och träna svenska för den som vill. Det bygger på ömsesidiga möten och erfarenhetsutbyten, för ett öppnare samhälle.  Du som är föräldraledig och vill göra något utvecklande och annorlunda under föräldraledigheten kan bli volontär gruppledare tillsammans med din bebis för Huskvarna gruppen med Svenska med baby!