Fritid och kultur

Kultur och Fritid

”Kultur är träning för själen”.

Smeden vill stödja ett rikt kultur- och fritidsliv i och omkring Huskvarna. I Smeden finns kreativ verksamheter som erbjuder spännande aktiviteter. Stora salen har möjlighet att sätta upp mindre föreställningar och konserter.

Vad vi gör

 

Cykla med Smeden

Sambafotboll

Slide Title

Slide Content goes here