Inlägg

Huskvarnaån i fokus i stort miljöprojekt

Visste du att miljön runt Huskvarna ån är en unik miljö? I och kring ån finns ett rikt växt- och djurliv, med många olika fågelarter.

Detta är något som kommer uppmärksammas under ett två-årigt projekt i Smeden. Högstadieelever och allmänhet kommer få möjlighet att lära mer om den unika vattenmiljön. Dessutom kommer det skräp som fiskas upp återvinnas till konstverk. 

– Det är viktigt för våra elever att förstå den biologiska mångfalden och hur de olika organismerna i ekosystemen påverkar varandra, säger Andreas Sandqvist biologilärare på Alfred Dalinskolan.

Miljöarbete i skolan och på fritiden.

Projektet, som fått namnet Trash talk, startar upp i maj med både praktiskt och teorietisk arbete kring vattenmiljöerna runt Huskvarnaån. 

Trash talk är ett 2-årigt projekt där Smeden tillsammans med samarbetspartners NBV, ABF, Östra vätterbranterna, Sportfiskarna, Alfred Dalinskolan och  Upptech. skapar aktiviteter för att informera och praktisk agera för en bättre vattenmiljö i Jönköpings kommun. 

Elever i åk 7 kommer att få föreläsningar om vattenmiljön på lektionstid av lärare Andreas Sandqvist. Andreas är biologilärare på Alfred Dalinskolan och dessutom en välkänd fotbollsledare i Husqvarna FF. 

– Det arbetet som nu görs är mycket bra för att göra ån tillgänglig för vår undervisning. Vi kommer undersöka framför allt växt- och djurlivet och samspelet mellan organismerna. Vi är framför allt vid den delen av ån som är närmast skolan från Smedbyparken till Kovasjön, säger Andreas Sandqvist.

Spännande växt och djurmiljö.

Huskvarnaån tar sitt vatten från ett flertal sjöar runt Nässjö på Småländska höglandet och som därifrån söker sig från sjösystemen norr om Nässjö via Ryssbysjön och Stensjön. Ån är ett av Vätterns viktigaste tillflöden. 

I ån är det rikligt med fisk och därför är den en viktig plats för Utterstammen. 

Vid de nybyggda spångarna till Smedbyparken kan man se ett rikt fågelliv med bland annat gräsand, skrattmås, storskrake, sothöna, kanadagås, knipa, rörhöna och sothöna. I vassen längs med ån finns mycket småfåglar som olika mesar och sångare. Har man riktigt tur kan man få se en skymt av kungsfiskaren och bävern. 

I skogsområdena utmed ån finns såväl fladdermöss som olika arter av hackspettar och i de vattenfyllda dikena  lägger grodor, paddor och salamandrar sina ägg på våren.

Så det är en viktig och spännande del av miljön i och runt Huskvarna som nu kommer undersökas och läras mer om. 

– Det är viktigt för våra elever att förstå den biologiska mångfalden och hur de olika organismerna i ekosystemen påverkar varandra. Om t.ex. en art i näringskedjan skulle försvinna är det risk att andra arter också påverkas, säger Andreas Sandqvist.

Webbsändningar för alla

Trash talk innebär olika typer av aktiviteter för de barn och ungdomar som deltar. Det kommer vara magnetiske, där skräp fiskas upp ur ån. Projektet har också tillgång till en undervattensdrönare som möjliggör att det går att följa arbetet på distans. 

– Det kommer ske webbsändningar i samarbete med studion i Smeden, Bitemind, säger Johan Eriksson, verksamhetsansvarig för Smeden och en av projektledarna. 

Unik möjlighet att lära mer

Förutom aktiviteter för barn och ungdomar i skolan och på Fritidsgården, kommer sommaren bjuda på spännande möjligheter för alla Huskvarnabor. Det kommer anordnas föreläsningar och möjligheter för alla att vara med och rensa i ån. 

Eleverna på AD kommer också att tillsammans med fiskeklubben undersöka fisklivet genom elfiske och även undersöka vilka småkryp som finns genom att håva utmed strandkanten.

  Det kommer vara unikt tillfälle att lära sig mer om närområdet och dess rika natur och djurliv, säger Johan Eriksson.

Skräpet blir konstverk

Ambitionen är att återanvända de förmår som hittas i ån och uppsamlat material som går att restaurera ska behandlas. Cyklar som plockas upp kommer, efter anmälan till polis, restaureras eller plockas isär för att användas igen och skänkas till behövande. Det som inte går att återvinna kan istället bli ett konstföremål tillverkat tillsammas med feriepraktikanter och June Avfall & Miljö och avfallspedagog. 

– Det kommer bli ett konstverk som ska ställas ut i aktivitetshuset Smeden, säger Johan.

Det kommer invigas under sommarfestivalen som anordnas i augusti. Skräpet som hittas kommer användas i en konstutställning som presenteras i höst.

Text och foto: Joakim Edvinsson

Fotoutställning om Husqvarnaarbetare

Under onsdagen öppnade utställningen Himlens mörkrum sina portar i Smeden. Syftet med utställningen var att finna de personer som fotografen Jean Hermanson fotograferade under många år. 

– Han ville skildra platser och miljöer som var väldigt dolda, säger initiativtagaren  Nils Petter Löfgren. 

En av de främsta arbetarefotograferna

Under 1960- och 1970-talen gjorde Jean Hermanson reportageresor till industrier i svenska bruksorter som resulterade i flera fotoböcker. Han fotograferade  slitet och stoltheten hos alla dem som på 1960- och 70-talet byggde upp den svenska välfärden. 

Han fotograferade arbetare, främst på de svenska verkstads- och industrigolven., med mycket stor respekt. Bilderna är en del av det moderna kulturarv och Jean själv ansedd som en av de främsta arbetarfotograferna.

Bilder är svartvita och speglar verkligen tidens anda. Bilderna donerades efter Jean Hermansson död till Landskrona Foto. Den består av 250 000 negativ och tusentals fotokopior. 

Mörkerrummets mästare.

Nils Petter Löfstedt var Jean Hermansons fotoassistent. Han fick möjlighet att följa Jeans arbete i mörkrummet. En tanke växte att skildra hans arbete på samma sätt som Jean hade skildrat arbeten på verkstadsgolvet. Precis som många av de arbeten Jean skildrade skulle mörkerrumsarbetet snart tillhöra en svunnen tid. 

  Han var mörkrummets mästare och där var han verkligen i sitt rätta element, berättar Nils Petter Löfstedt då utställningen öppnades i Smeden. 

Flera bilder i utställningen visar Jean’s fantastiska arbete i mörkerrummet. De är svartvita, kontrastrika och strålar en kraftfull känsla av hur hårt och slitsamt arbetet var. 

Utställningen balanseras av Nils Petters egna bilder. Han har tagit färgbilder på personer femtio år efter att Jean Hermansson fotograferade dem.  

– Det var väldigt dolda platser som Jean fotograferade och han ville visa hur den miljön såg ut, berättar Nils Petter. 

Jakten på de anonyma arbetarna

Det var en omständlig process att framkalla fotografier på den tiden Jean Hermanson gjorde sina fotoresor och namnen på de fotograferade blev aldrig dokumenterade. Det var svårt att framkalla bilder för att sedan skicka tillbaka och få namnen. 

– Det var något Jean Hermanson verkligen ångrade och han påbörjade arbetet med att återfinna namnen på de han fotograferat,. Han ville verkligen hitta namnen då han tyckte det vara ett misstag att inte ha dessa med från början, berättar Nils Petter Löfgren. 

Bilderna är utvalda för att turnera runt i landet, berättar Nils Petter. Det som är unikt med denna utställning är att det bilder med lokal förankring.

– Det är bilder från Husqvarna och Norrahammar, säger han.

Dessa bilder ligger ute på bord i i Smeden och besökare uppmanas att skriva namn och information om den eller de personer som finns på bilderna.

– Bilderna betyder mycket när de hamnar där de hör hemma, säger Nils Petter.

Hittade sin farfar.

En av de som kom till till utställningen var Stefan Nero, från Forserum. Han hade sett sin farfar, Erik Nero i en tidigare bok och vill se om det fanns fler bilder.

  Ja, det fanns bilder på farfar när han hade en lunchrast på gjuteriet, berättar han. Erik Nero jobbade på Husqvarna och slipade detaljer efter att de kom från gjuteriet. 

 Nils Petter Löfgren berättar att de hittat ytterligare namn på personer som tidigare varit okända. De kommer också att besöka Stockmakaren och visa bilder för personer arbetar på Husqvarna idag. 

 

Utställning i Norrahammar

Filmen, biograf versionen visades på Fokus i Jönköping och det kommer visas bilder på Folkets hus i Norrahammar. 

Utställningen pågår framtill 19:e i Smeden. Den är öppen mellan 12-16 varje dag. 

Text och Foto: Joakim Edvinsson

Himlens mörkrum en spännande fotoutställning

Nu kommer det en spännande fotoutställning till Smeden. Det är bilder av en av Sveriges främsta arbetarefotografer, Jean Hermansson, som ställs ut i Smeden mellan den 12 och 19:e september.

 

Alla människor är vackra när de arbetar

Ett modernt kulturarv

Respektfullt fotograferade Jean Hermanson arbetare, främst på de svenska verkstads- och industrigolven. Dessa bilder har blivit en del av vårt moderna kulturarv och Jean själv ansedd som en av de  främsta arbetarfotograferna.

När han avlider 2012 lämnar efter sig flera oavslutade projekt. Det är ett arkiv som sträcker sig från 1960-talet fram tills idag med hundratusentals negativ och papperskopior från 40 års mörkrumsarbete. Det mesta har varit helt dolt för omvärlden.

Jeans två barn påbörjar sökandet efter ett nytt hem till alla hyllmeter fotohistoria. Tills slut hamnade bilderna hos Nils Petter Löfstedt. Han hade varit Jeans fotoassistent under flera år.  Nils Petter dokumenterade mörkrumsarbetet och förstår att Jean gjort ett stort misstag genom att inte tagit  reda på namnen på de han fotograferade.

Därför påbörjade Nils Petter arbetet med att försöka slutföra de oavslutade projekten. Under arbetets gång växer drömmen om att finna namnen och människorna som Jean en gång fotografera.  Resan i Jeans fotspår leder till många spännande möten mellan nuet och det förflutna, och det blir en resa genom ett Sverige som är märkligt lik det som Jean Hermanson en gång fotograferade. 

Utställningen invigs 12 september kl. 17.00.

Öppettider för utställningen: 13-19 september mellan kl. 12.00-16.00.

Fredag 14 september öppet till 19.00


Övriga aktiviteter.

Onsdag 12/9 kl. 17.00, Aktivitetshuset Smeden, Smedbygatan 3A, Huskvarna
Invigning av fotoutställningen Himlens Mörkrum, tillsammans med konstansvarig Paula Hoffman från Folkets Hus och Parker och initiativtagaren, filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt.

Onsdag 12/9 kl. 19.30, Biograf Fokus i Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping
Visning av filmen Himlens Mörkrum och samtal med filmskaparen Nils Petter Löfstedt som också har med extra bildmaterial från Husqvarnafabriken och Norrahammars Bruk.

Torsdag 13/9 kl. 11.00 – 13.30, Restaurang Stockmakaren, Stockmakaregatan 3, Huskvarna

Specialvisning av fotografier från Husqvarnafabriken med besök av Nils Petter Löfstedt.


Torsdag 13/9 kl. 15.00, Frescosalen i Norrahammars Folkets Hus, Egnahemsvägen 4, Norrahammar
Specialvisning av fotografier från Norrahammars Bruk med besök av Nils Petter Löfstedt.

Arrangörer är Huskvarna Folkets Park och Norrahammars Folkets Hus, i samverkan med ABF, Husqvarna FF och Folkets Hus och Parker.