Inlägg

Egenkraft flyttar in!

Trots pandemi så händer det ändå saker i och runt Smeden. Projektet Egenkraft har flyttat in i Smedens lokaler. Det är ett Delmos-projekt som syftar till att ge extra stöd till nyanlända personer att komma igång med studier eller hitta ett jobb. 

– Smeden har ett bra läge och blir en bra plattform, säger projektledare Hatun Ün.  

Satsning på integration

Regeringen har identifierat 32 kommuner, däribland Jönköping, där man sett speciella behov av att minska och motverka segregation. Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön).

I Jönköping genomförs femton sådan projekt och Smeden är på olika sätt involverade i en del av dessa. Projektet hälsoguider och satsning på Smedbyparken är ett par av dessa. Dessutom finns nu projektet Egenkraft i Smeden. 

Matchar erfarenhet och behov

Målsättningen med projektet Egenkraft är att med tidiga insatser motverka de sociala risker som minskad egenförsörjning innebär. 

Egenkraft lägger fokus på vad personen kan bidra med och matchning mot arbetsmarknadens kompetensbehov. Det är en tjänst för dem som behöver extra hjälp för att komma i gång med studier eller att hitta ett jobb.

– Vi matchar individ med rätt arbetsgivare eller studier och målet är att hjälpa både individen och arbetsgivaren att hitta den kraft som finns hos de personer som är arbetssökande, säger Hatun Ün som är projektledare. 

Målgruppen är nyanlända och de som är eller nyligen har blivit arbetslösa och söker arbete.

Tufft läge i pandemin

Projektet utgår från individens tidigare erfarenheter och hjälper till med att planera  framtida studier och arbete. 

– Det kan handla om att läsa och komplettera CV:n men också att lära ut hur man genomför en arbetsintervju på ett bra sätt, säger Hatun.

Arbetsmarknadsläget i de socioekonomiskt redan svagare områdena i Jönköpings kommun är i spåren av coronapanademin ännu tuffare. 

Det kan också öppna upp nya möjligheter för nyanlända att hitta nya brancher och yrken som nu har stora kompetensbehov. 

– Kunskapen om vilka möjligheter man har att studera som vuxen är begränsade. Dessutom gör läget gällande pandemin att behovet och intresset av utbildning på olika nivåer är stort, säger Hatun.

Ställt om till digitalt.

Ambitionen med att vara i Smeden är den lokala förankringen, säger Hatun. Coronapandemin har dock gjort att projektet fått bli mera digitalt och mera uppstyrt till bokade besök än vad som var planerat. 

Under 2021 hoppas Hatun att man kan börja med Drop-in och olika workshops på olika teman.

– Det kan vara tema kring fackliga rättigheter, digital inkludering och ökad kunskap om arbetsmarknaden, säger Hatun.

Statligt finansierat.

Projektet är på två år och finansieras med statliga medel via Delmos (delegationen mot segregation). 

Du kan läsa mer om kommunens Delmosprojekt här.

https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/hallbarutvecklingagenda2030/varadelmosprojekt.4.1b19872617273fd9c482b67b.html

Text och foto: Joakim Edvinsson