Inlägg

Lär dig cykla på smeden.

Cykling är en enkel, sund och effektiv motionsform med många andra fördelar. Alla kan oavsett hur gammal eller ung man är cykla. Att cykla är att göra gott både för miljön och sig själv samtidigt som det är ett billigt sätt att ta sig fram.

I Sverige är cykelkulturen utbredd men alla har inte fått lära sig cykla från barnsben. Därför startar nu Smeden i samarbete med föreningen Östra Vätterbranternas biosfärsområden upp en kurs för kvinnor som vill lära sig cykla.

Redan i somras arrangerades detta och nu fortsätter det även i höst.

– Det var flera deltagare som aldrig tidigare hade suttit på en cykel säger Johan Eriksson, verksamhetsansvarig på Smeden.

Deltagarna får hjälp med att lära sig cykla och trafikregler.
Utbildningen kommer fortsätta fram till oktober.

Är du intresserad? Kontakta Smeden får mer info.

Sommarlov med Smeden i full gång

Sedan ett par veckor händer det massor av kul saker i och runt Smeden. 

– Det är allt från hoppborgar till magnetfiske och teaterföreställningar, säger Johan Eriksson verksamhetsansvarig i Smeden

Återkommande event

Varje sommar fylls Smedbyn av aktiviteter och ungdomar. 

Det är flera organisationer som tillsammans skapar kul aktiviteter i och omkring Smeden. Fritidsgården är så klart öppen och anordnar aktiviteter för sina besökare. Det finns också många engagerade sommarjobbare som på olika sätt bidrar att det ska finns saker att göra på sommarlovet. 

Teater och kultur.

Föreningen Scenkonst anordnar olika föreställningar för barnen. Det har satts upp fyra olika pjäser. Trolljakt, Trädsånger, Het planet och Bastien och Bastienne. 

Även Smedbyns hantverkare har extra öppet denna sommar och det anordnas exempelvis varje söndag en liten marknad på gatan. 

Café Smedbyn är också öppen för den fikasugen. 

Sommarlov med Smeden

På Vapenvallens hockeyrink går det leka i hoppborgar och andra kul saker varje onsdag. 

Torsdagar är aktiviteterna flyttade till Smedbyparken. Där magnetfiskas det och paddlas kanot. Du kan också fiska tillsammans med Sportfiskarna.  

  Det är spännande saker vi har hittat på botten av Huskvarna ån. Alltifrån Iphones till en 100-årig revolver, berättar Johan Eriksson. 

Fredagarna är feriepraktikanternas dags och de ansvara för de aktiviteter som sker då.

Studiojobb

Förutom att hjälpa till med aktiviteter så får feriejobbarna också lära sig nya aker. I studion. De får lära sig videoproduktion och att spela in Poddar. Detta med stöttning av erfarna personer från Bitemind studio. Dessutom rigga för teaterföreställningar och andra spännande event i studion. 

Text: Joakim Edvinsson

Foto: Johan Eriksson

 

Huskvarnaån i fokus i stort miljöprojekt

Visste du att miljön runt Huskvarna ån är en unik miljö? I och kring ån finns ett rikt växt- och djurliv, med många olika fågelarter.

Detta är något som kommer uppmärksammas under ett två-årigt projekt i Smeden. Högstadieelever och allmänhet kommer få möjlighet att lära mer om den unika vattenmiljön. Dessutom kommer det skräp som fiskas upp återvinnas till konstverk. 

– Det är viktigt för våra elever att förstå den biologiska mångfalden och hur de olika organismerna i ekosystemen påverkar varandra, säger Andreas Sandqvist biologilärare på Alfred Dalinskolan.

Miljöarbete i skolan och på fritiden.

Projektet, som fått namnet Trash talk, startar upp i maj med både praktiskt och teorietisk arbete kring vattenmiljöerna runt Huskvarnaån. 

Trash talk är ett 2-årigt projekt där Smeden tillsammans med samarbetspartners NBV, ABF, Östra vätterbranterna, Sportfiskarna, Alfred Dalinskolan och  Upptech. skapar aktiviteter för att informera och praktisk agera för en bättre vattenmiljö i Jönköpings kommun. 

Elever i åk 7 kommer att få föreläsningar om vattenmiljön på lektionstid av lärare Andreas Sandqvist. Andreas är biologilärare på Alfred Dalinskolan och dessutom en välkänd fotbollsledare i Husqvarna FF. 

– Det arbetet som nu görs är mycket bra för att göra ån tillgänglig för vår undervisning. Vi kommer undersöka framför allt växt- och djurlivet och samspelet mellan organismerna. Vi är framför allt vid den delen av ån som är närmast skolan från Smedbyparken till Kovasjön, säger Andreas Sandqvist.

Spännande växt och djurmiljö.

Huskvarnaån tar sitt vatten från ett flertal sjöar runt Nässjö på Småländska höglandet och som därifrån söker sig från sjösystemen norr om Nässjö via Ryssbysjön och Stensjön. Ån är ett av Vätterns viktigaste tillflöden. 

I ån är det rikligt med fisk och därför är den en viktig plats för Utterstammen. 

Vid de nybyggda spångarna till Smedbyparken kan man se ett rikt fågelliv med bland annat gräsand, skrattmås, storskrake, sothöna, kanadagås, knipa, rörhöna och sothöna. I vassen längs med ån finns mycket småfåglar som olika mesar och sångare. Har man riktigt tur kan man få se en skymt av kungsfiskaren och bävern. 

I skogsområdena utmed ån finns såväl fladdermöss som olika arter av hackspettar och i de vattenfyllda dikena  lägger grodor, paddor och salamandrar sina ägg på våren.

Så det är en viktig och spännande del av miljön i och runt Huskvarna som nu kommer undersökas och läras mer om. 

– Det är viktigt för våra elever att förstå den biologiska mångfalden och hur de olika organismerna i ekosystemen påverkar varandra. Om t.ex. en art i näringskedjan skulle försvinna är det risk att andra arter också påverkas, säger Andreas Sandqvist.

Webbsändningar för alla

Trash talk innebär olika typer av aktiviteter för de barn och ungdomar som deltar. Det kommer vara magnetiske, där skräp fiskas upp ur ån. Projektet har också tillgång till en undervattensdrönare som möjliggör att det går att följa arbetet på distans. 

– Det kommer ske webbsändningar i samarbete med studion i Smeden, Bitemind, säger Johan Eriksson, verksamhetsansvarig för Smeden och en av projektledarna. 

Unik möjlighet att lära mer

Förutom aktiviteter för barn och ungdomar i skolan och på Fritidsgården, kommer sommaren bjuda på spännande möjligheter för alla Huskvarnabor. Det kommer anordnas föreläsningar och möjligheter för alla att vara med och rensa i ån. 

Eleverna på AD kommer också att tillsammans med fiskeklubben undersöka fisklivet genom elfiske och även undersöka vilka småkryp som finns genom att håva utmed strandkanten.

  Det kommer vara unikt tillfälle att lära sig mer om närområdet och dess rika natur och djurliv, säger Johan Eriksson.

Skräpet blir konstverk

Ambitionen är att återanvända de förmår som hittas i ån och uppsamlat material som går att restaurera ska behandlas. Cyklar som plockas upp kommer, efter anmälan till polis, restaureras eller plockas isär för att användas igen och skänkas till behövande. Det som inte går att återvinna kan istället bli ett konstföremål tillverkat tillsammas med feriepraktikanter och June Avfall & Miljö och avfallspedagog. 

– Det kommer bli ett konstverk som ska ställas ut i aktivitetshuset Smeden, säger Johan.

Det kommer invigas under sommarfestivalen som anordnas i augusti. Skräpet som hittas kommer användas i en konstutställning som presenteras i höst.

Text och foto: Joakim Edvinsson